Overname en opvolging

Vertrouw op onze ervaring en expertise voor het vinden van de juiste oplossingen.

  • Bijstand bij overname en overlaten van uw onderneming
  • Waardebepaling van ondernemingen
  • Bijstand en bemiddeling bij aandeelhoudersconflicten en aandeelhoudersovereenkomsten
  • Uitwerken van familiale opvolgingsregelingen
  • Bijstand bij overeenkomsten tot overdracht handelsfonds of overdracht aandelen
  • Faillissementswetgeving en wet op de continuïteit van ondernemingen
  • Vereffening van uw vennootschap